Email: swellink@generexe.nl
Telefoon: 06-13246559
K.v.k.: 34196163 Amsterdam

GenerExe IT ontwerpt en realiseert voor verschillende opdrachtgevers kleine, middelgrote en grotere software systemen. Deze systemen kenmerken zich door een hoog technisch en innovatief gehalte, waarbij grote hoeveelheden informatie centraal staan, en functioneren vaak in kritische en/of gedistribueerde omgevingen. Het betreft zowel online, mobiele als embedded platformen of een combinatie van deze.

GenerExe IT is sterk in het analyseren van complexe processen en het ontwikkelen van solide elegante maatwerkoplossingen. We denken graag mee met opdrachtgevers, helpen met het omzetten van ideeën naar producten/diensten en zijn in staat om in een vroeg stadium risico's en toekomstige behoeftes te signaleren. Kwaliteit en meerwaarde voor de opdrachtgever staan hierbij altijd voorop.

 • De dienstverlening van GenerExe IT concentreert zich op de volgende 3 terreinen:
  1. Solution Engineering ('Van eerste idee tot werkende oplossing'),
  2. Business Engineering ('Zakelijke Internet/database/mobiele toepassingen'),
  3. Control Engineering ('Besturingstechniek: industrieel, embedded, pc, mobiel').

  1. Solution Engineering. Voorbeelden zijn:
  • Idee-ontwikkeling
   In een vroeg stadium meedenken/brainstormen/sparren of en hoe een idee mbv. IT-middelen in een succesvol product of dienst vertaald kan worden. GenerExe IT brengt hiervoor vele jaren IT-ervaring mee uit verschillende markt-sectoren, waaronder: lucht- en ruimtevaart, transport en logistiek, gaming, AI (kunstmatige intelligentie), industrie, E-commerce.
  • Risico-analyse/haalbaarheidsstudie
   Wie is de doelgroep; zit de markt hier op te wachten; bestaat er al iets soortgelijks; welke oplossingsrichtingen zijn er en wat zijn voor- en nadelen; wat zijn de technische risico's; welke investeringen zijn noodzakelijk; etc.
  • Architectuur visie
   Vastleggen van de ideeën en opstellen van een stappenplan op een manier die management begrijpt, stakeholders inspireert en die tevens techneuten/ontwikkelaars in staat stelt om een helder implementatie-traject te starten.
  • Proof of concept
   Realisatie van een prototype, dat een realistische gebruikservaring geeft en (on)mogelijkheden van een idee demonstreert. Onder de motorkap is het een snel/goedkoop gebouwd prototype dat in deze fase niet in productie kan, maar dat wel helpt om iedereen een realistisch beeld van het eindproduct te geven, te inspireren en in een vroeg stadium bij te sturen en/of tot (no-)go te besluiten.
  • Functioneel/technisch ontwerp
   Praktische technische project/ontwikkel ondersteuning voor een project aangepast aan het nivo van de teamleden. Documentatie als 'middel', zonder overbodige pagina's en nooit een doel op zich.
  • Second opinion/evaluatie
   Van ideeën, architectuur, ontwerp-documentatie, technologie-keuze en digitale electronische schakelingen..
  • Moderniseren/verbeteren van bestaande software architecturen
   Achterhalen van specificaties/functies van verouderde en/of ongedocumenteerde software en deze in moderne architectuur gieten, op basis van recente bewezen technieken en methodes. De software zal daarna beter, sneller en gebruikersvriendelijker functioneren en gedocumenteerd zijn. Omdat de kennis op papier staat en er actuele technieken gebruikt worden, kan er gekozen worden uit meerdere ontwikkelaars en is er minder risico indien een sleutelpersoon uit beeld raakt. De software is daardoor eenvoudiger te onderhouden en sneller uit te breiden.
  • Implementatie/testen/integratie

  2. Business Engineering. Voorbeelden zijn:
  • Beveiligde dynamische web-portalen
   Via internet en mobiele telefoons/tablets diensten aanbieden, informatie ontsluiten, communicatie met klanten en partners stroomlijnen ter ontlasting van de backoffice en callcenter. Integratie met bestaande legacy systemen.
  • Content/objecten beheer
   Maatwerk beheer van producten, vacatures, installaties, etc; bv. in combinatie met mobiele toegang via Android toestellen.
  • Relatie/klant beheer
   CRM/CMS, process/workflow automatisering, waaronder PDF generation/tracking en digital-signing met Ascertia ADSS server.
  • Transactie-beheer
   Webshops, winkelmandjes, boekings- en kassasystemen, product retour-porcessen en batch loonverwerking systemen.
  • Data extractie en analyse systemen
   Extractie uit diverse bronnen (bestanden/databases/ERP-pakketten), analyse en presentatie van sleutel-informatie.
  • Uitbreiding-van/integratie-met legacy IT via API's en RPA
   Bij oudere legacy IT zijn wijzigingen vaak kostbaar of (nog) niet haalbaar vanwege andere redenen. Ook als de legacy software geen of beperkte API's/interfaces heeft, is het mogelijk om data uit te wisselen en nieuwe functies in een moderne "aanleun-software-omgeving" te ontwikkelen. Denk aan mobiele medewerkers die data lezen/muteren uit een legacy pakket dat geen mobiele omgeving ondersteunt. Of aan een reken-applicatie die data gebruikt en combineert uit verder gesloten legacy systemen. Met behulp van RPA (Robotic Process Automation) kan tevens de human-interface worden geautomatiseerd, waardoor tijdrovend en geestdodend overtypen van data door medewerkers verleden tijd wordt en op korte termijn FTE's kunnen worden bespaard. Zie ook deze pagina voor meer informatie over deze case.

  3. Control Engineering. Voorbeelden zijn:
  • Controllers:
   O.a. voor intelligente knoppen/display panelen of maatwerk electronica. (Bv. trainings systemen tbv. radio/telefooncommunicatie luchtverkeersleiders).
  • Motor besturing
   Bv. tbv. beweegbare vlucht-simulator platformen. Incl. G-kracht simulatie en externe (PC-game) interface.
  • Realtime Embedded regelaars
   Bv. PID regelaars en eigen light-weight CANOpen software stack voor SEW Eurodrive frequentie-regelaars.
  • Android afstandsbedieningen
   Bv. om beweegbare platformen te besturen of automatische schuifdeuren uit te lezen en te configureren via RS232, BlueTooth of Wifi.
  • Besturings/controle/EGSE PC's
   Bv. meet/test/log/configuratie software om (netwerk van) embedded controllers te beheren.
  • Internet Of Things (IoT)
   Draagbare low-power sensor-boards verbonden met cloud/web-servers, die data verzamelen/integreren en visueel inzichtelijk maken in browser of op mobiel.

  Uniek en uitdagend is dat bovengenoemde terreinen steeds vaker in één project samen komen. Door gebruik van open source middelen en 'off-the-shelf' hardware hoeft men voor de realisatie van een goed idee ook niet direct meer een fortuin mee te brengen. Het begint allemaal met één of meer overleg/brainstorm sessies, een grondige analyse, gevolgd door een concreet plan van aanpak. We helpen u hier graag bij!
 • Programming languages:
  • Web/Internet: Java, PHP, HTML5/CSS3, JavaScript, jQuery (UI), React (native), Bootstrap, Skeleton, SOAP/XML, REST/JSON/Retrofit;
  • Object oriënted: C++, Java, Kotlin, Objective-C, Freepascal (Lazarus), SmallTalk, POP11, CLOS (LISP);
  • Functional: C, Labwindows/CVI, Dynamic C, GCC, Modula II, Pascal, Intel PLM, Basic;
  • Assembly: ARM (NXP), Microchip PIC16FXXX, 12FXXX, PIC32(MIPS), Intel x86, Motorola 68HC11, 68HCS12, Philips 8051, Rabbit/Z-World;
  • Other: Visual Basic for Applications (VBA), Linux shell-scripts, Arduino, Pinguino, Lazarus, Lua (performed integrations into other applications).
  • Custom languages: I have developed tailor-made textual/visual object-based programming languages/compilers for several Microchip/Atmel/Motorola microcontrollers.

  Operating systems/platforms:
  • Desktop/PC: Microsoft Windows, Linux, Apple Macintosh/OS X, MS-DOS;
  • Real-time: pSOS (VME, Motorola), RMX (Intel Multibus), On Time RTOS-32;
  • Mobile: Android (Java, Kotlin, React Native), iOS (Objective-C, React Native), PalmOS, Windows CE.
  • Workstation/Server/Cloud: Linux, Unix, Solaris, OpenVMS, Windows Server, Plesk (VPS), Cloud-storage;
  • Custom operating systems: I have developed several light-weight realtime operating systems/executives for embedded projects and connected/distributed IoT-style architectures.

  Other:
  • Databases: MySql, MSSql, Interbase, Oracle 8i, MS-Access, PL/SQL, Stored procedures, Lucene, Borland DataExpress, phpMyAdmin, Toad, DeZign for Databases V4 (Datanamic), ODBC, JDBC;
  • Data communication: XML, SOAP, JSON/REST, Retrofit, TCP/IP, UDP, HTTP/(S)FTP/PPP, X25, ATM, RS232/485, Centronics, S-records, CAN(open), I2C, SPI, ARINC429/718, FITS, Wifi, Bluetooth;
  • Tools: Cadre TeamWork (Yourdon structured analysis), Rational Rose (UML and Booch Object Oriented Design), SES/Workbench simulation tool, iLogix Statemate, CVS, Subversion, YouTrack, Jira, Confluence, WordPress;
  • Electronics: Thorough knowledge of hardware design, digital electronic circuits/interfacing, small low-power IoT connected microcontroller boards (e.g. ESP8266 based), electronic measurement/testing/prototyping.
 • Een greep uit uitgevoerde en lopende projecten/opdrachten:

  Solution Engineering ('Van eerste idee tot werkende oplossing'):
  • 2020 - heden: Ontwikkeling Windows Applicatie voor Robotic Process Automation (RPA)
   Ontwikkeling van RPA (Robot Process Automation) software, waarbij de human interface van verschillende software pakketten wordt gebruikt om automatisch data uit te wisselen en mutaties uit te voeren. RPA oplossingen worden o.a. ingezet wanneer er geen reguliere interface/uitwisseling tussen pakketten mogelijk of wenselijk is. Tevens kunnen tijds-intensieve repeterende data-entry taken geautomatiseerd worden, die voorheen door menselijke gebruikers uitgevoerd moesten worden. Resultaat is snellere, langdurigere en foutloze verwerking. Tevens komen hierdoor medewerkers beschikbaar, die zich kunnen concentreren op meer intelligente en uitdagende werkzaamheden. De gekozen oplossing is schaalbaar naar meerdere werkstations en kan centraal gestuurd worden vanuit een dashboard in een webapplicatie.
  • 2019: Ontwikkeling ServerMonitor Android App (Kotlin)
   Ontwikkeling van modulaire Android App, waaraan eenvoudig verschillende servers en server-functies (tbv monitoring en beheer) kunnen worden toegevoegd. Ontwikkeld als native Android App op basis van Kotlin en Retrofit.
  • 2018: Ontwikkeling experimentele ITS-G5 toepassing (V2X).
   Ontwikkeling experimentele ITS-G5 platform op basis van Voyage Linux op PC-hardware met externe GPS sensor. Software ontwikkeld in Java op Linux en Android.
  • 2017: Ontwikkeling Windows Applicatie voor server-beheer
   Ontwikkeling van beheer-dashboard waarmee meerdere 24/7 server-applicaties gemonitered en beheerd kunnen worden, t.b.v. mobiele App dienstverlening. Status, log-file inspectie, data-backup, process-herstart van meerdere servers kan eenvoudig via 1 scherm plaatsvinden. Ontwikkeld als native Windows applicatie m.b.v. Lazarus (Freepascal).
  • 2015: Ontwikkeling IoT-stijl embedded meetstation
   Ontwikkeling IoT-stijl embedded meetstation met zowel lokale logging als logging via internet. Visualisatie van metingen op dashboard in aantrekkelijke grafieken/diagrammen dmv HTML5/CSS3/jQuery/Flot in browser en hybride Android Apps. Meetstation gebaseerd op PIC32(MIPS) CPU-board met sensoren, ESP8266 Wifi module en LIPO batterij, geprogrammeerd in C (GCC).
  • 2003: Ontwikkeling van object oriënted basic compiler voor Motorola HCS12 automotive microcontrollers
   Ontwikkeling van object oriënted basic compiler voor Canadese fabrikant van microprocessor-boards. Basic-compiler eigenschappen waren: object-based syntax, multi-tasking-engine, software bibliotheken voor alle on-board peripherals (PWM, CAN, timers, serial ports) alsmede software-simulated peripherals (I2C, Dallas 1Wire, HD44780 based LCD-displays). Werk uitgevoerd in C voor Windows en Motorola 68HCS12 assembly language.
  • 1999: Ontwikkeling van grafische low-code compiler-omgeving XPad for diverse embedded microcontrollers.
   Ontwikkeling XPad: een grafische low-code ontwikkelomgeving, waarbij je dmv drag & drop realtime embedded software kunt ontwerpen, compileren en testen. Centraal staan State Transition Diagrammen (STD) en flow-charts. Via een plug-in methodiek konden modules voor verschillende populaire microcontrollers worden aangeschaft, waaronder controllers van Microchip, Atmel, Motorola en Intel.

  Business Engineering ('Zakelijke Internet/database/mobiele toepassingen'):
  Control Engineering ('Besturingstechniek: industrieel, embedded, pc, mobiel'):
  Sectoren waarbinnen actief: MKB, Retail, Logistiek, Industrie, Aerospace, Gaming.
  Waaronder voor grote klanten zoals: Stellantis & YOU, KONE, Fugro, Spiralo.

 • XPad has been discontinued and is no longer actively supported.

  The original (very outdated) website from 2000 can be found here.
  The software can still be downloaded. The trial versions are free.
  For a full version -for personal use only-, you can contact me with the
  serial number from the about box of XPad. I will sent you a free license-key.

  For commercial use you still need to use the purchase-links on the original website.
  However be warned: free support is no longer provided. For tailored versions/fixes
  or other related work you may request a cost-estimate.

  Kind regards,
  Steven Wellink.


  Contact email: swellink@generexe.com
  Telephone: +31(0)613246559

 • Voor vragen, ideeën of concrete voorstellen,
  kunt u vrijblijvend contact opnemen.

  Via email: swellink@generexe.nl
  Telefoon: +31 (0)6 13246559

  GenerExe IT hanteert de Algemene Voorwaarden van de FENIT zoals gedeponeerd de dato 3 juni 2003 ter Griffie van de Arrondis-sementsrechtbank te Den Haag onder nummer 60/2003. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden. BTW nummer: NL002126826B37

 • Misschien komt het volgende u bekend voor:

  U managed een operationele (service-)afdeling of klantenservice en vindt dat er teveel communicatie via papier, email, gedeelde inboxes en Excels verloopt. Informatie is niet altijd terug te vinden, er worden fouten gemaakt en reactietijden zijn aan de lage kant. Medewerkers besteden teveel tijd aan opzoeken en overtypen van informatie, terwijl ze hun tijd veel liever aan intelligente creatieve taken zouden besteden.

  U ziet volop kansen om processen te verbeteren en uw medewerkers te ontlasten en beter in te zetten: informatie centraal opslaan, informatie kunnen uitwisselen met bestaande legacy software, automatiseren van veel voorkomende business processen. Minder rondzwervende documenten, minder fouten, snellere service naar de eindklant!

  Maar... er is onvoldoende IT-ondersteuning:
  • wellicht is IT uitbesteed en kostbaar
  • wellicht heeft de IT afdeling andere prioriteiten, omdat ze ver van uw operationele werkelijkheid staan
  • wellicht zegt de IT afdeling dat wat u wilt niet kan of te duur is, omdat legacy systemen vervangen zouden moeten worden

  Wij kunnen u helpen met:
  1. ontsluiten van legacy software: data uitwisselen, combineren en interpreteren
  2. moderniseren van legacy software: automatisering van nieuwe business processen, zodat samenwerkende partijen snel en foutloos een workflow kunnen doorlopen
  3. automatiseren van repetitieve administratieve handelingen.
  Zonder dat kostbare legacy software hoeft te worden vervangen!

  Het plaatje hieronder toont hoe we dat bij verschillende grote bedrijven hebben aangepakt, waaronder KONE en Stellantis & YOU | Distrigo.
  Neem contact met ons op voor meer informatie!
 • GenerExe IT also designs and implements applications for the Android platform, including cel-phone devices and tablet-computers. We are specialized in internet-enabled/networked applications on both servers and embedded systems. In recent projects we have successfully connected/integrated such equipment with remote Android devices for control and test purposes. Below you can view an overview of recent Android projects we have completed.


  Inspect and Report: Inspection application for maintenance engineers. Quickly enter information about hazards, complaints, maintenance conditions etc on the go, optionally add pictures and a template based report is sent to one or more pre-configured email-addresses within minuites. No more handwritten request-forms, with unreadable handwriting, that arrive days later. Your sales teams can respond right away to potential leads: simple, fast, robust, low cost.


  QIR: Image relay App that connects professional photocameras via BlueTooth to any server on the internet.


  Mobile Timesheet: Timesheet application for maintenance engineers, which spend 99% of their time on the road, at a customers location or at construction sites. Easier to use than Excel sheets they used to fill in (at home or in the office) and less prone to mistakes and late submission. Submits machine-readable timesheets to the backoffice server in the regional headquarters of the company, replacing manual data-entry of every single task/hour copied from the Excel sheet.


  Mobile Gateway Framework: Secure mobile infrastructure in which existing web-portal services are unlocked for Android equipped devices in a secure way. Includes managed Android App, which is configured, monitored and controlled via central backoffice server. Keywords: secure SSL connections (server and client certificates; JSON/REST), GPS-tracking of users via google-maps (incl. blocking/tracking and anti-theft functions), support of location-based services and augmented camera-pictures.


  CLS: Remote control application for controling an industrial vehicle lifting system via Bluetooth.


  MotionTest: test-software to demonstrate the performance of a 2DOF motion-base (another project for which GenerExe IT developed the firmware, control algorithms and game-interface). When the Android device is tilted a certain direction, the motion-base will adopt the same orientation. Uses network (TCP/IP and UDP) and accelerometer sensors.


  PocketBrick: easy to learn brick puzzle game that starts out easy with a small playing board, but -as the board increases in size- soon becomes an addictive strategy game. This was a study-project for tablet-size screens. Can be downloaded from the Google market place.